Chủ đề: Phông chữ: Kích cỡ chữ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHÚ THỌ

Trụ sở: Số 3271 - Đại lộ Hùng Vương, Phường Vân Phú, TP.Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại : 0210 3843 475/3814528

Email      : gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Fanpage  : Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ

                  
http://45.118.145.109:46864
WEB_PHUYEN