Chủ đề: Phông chữ: Kích cỡ chữ:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHÚ THỌ

Trụ sở: Số 3289-Đại lộ Hùng Vương, Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại:   0210 3843 475

Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Fanpage: Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ

       
http://45.118.145.109:46864
WEB_PHUYEN