—Thời gian đào tạo dưới 03 tháng, tuyển sinh đối tượng đủ tuổi theo quy định, có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề pha chế đồ uống
—Với mục tiêu nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về kỹ thuật pha chế đồ uống.

-> Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại các quầy pha chế; có thể đảm nhận các vị trí nhân viên pha chế đồ uống; phục vụ các loại đồ uống. Khi có đủ kinh nghiệm và cơ hội tìm kiếm được việc làm hoặc tự tạo việc làm, thăng tiến, người học có thể đảm nhận vị trí trưởng ca, nhóm phục vụ và pha chế đồ uống.

 

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Đào tạo Trung tâm DVVL - GDNN Phú Thọ

Điện thoại: 02103.852554