1. Thời gian: từ 07h00, ngày 16 tháng 05 năm 2023 (thứ Ba).

2. Địa điểm:

- Tại Sàn giao dịch việc làm các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Ninh Bình

- Tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ (Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Thành phần tham gia:

- Trung tâm DVVL 08 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Ninh Bình

- Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể……).

- Các trường, cơ sở dạy nghề.

- Các đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động.

- Người lao động hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

4. Nội dung của phiên Giao dịch việc làm:

- Hướng dẫn, bố trí khu vực phỏng vấn cho các đơn vị, người lao động tham gia phỏng vấn tại Phiên giao dịch việc làm.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động như: cung - cầu lao động, các chế độ, chính sách về lao động việc làm, tiền lương, tiền công, đào tạo nghề, XKLĐ, chính sách BHTN…, tiếp nhận đăng ký tìm việc làm, học nghề…

- Tổ chức các hoạt động phỏng vấn trực tiếp, kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động.

 Đến với Sàn giao dịch việc làm Phú Thọ, là cơ hội lựa chọn việc làm, học nghề cho bạn!

Thông tin về hoạt động của Sàn GDVL, quý Cơ quan, doanh nghiệp, người lao động liên hệ ban tổ chức:

* Phòng Thông tin - Tư vấn - Giới thiệu việc làm                    (0210) 3.843475/3.814528

Website: vieclamphutho.gov.vn

                 Ban tổ chức trân trọng thông báo