Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ thông báo tổ chức Sàn giao dịch việc làm - Phiên giao dịch việc làm tháng 7/2024

1. Thời gian:

- Phiên Giao dịch việc làm thứ nhất: 7h00 phút ngày 01/07/2024

- Phiên Giao dịch việc làm thứ hai  : 7h00 phút ngày 15/07/2024

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ (Khu 4, phường Vân Phú,thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Nội dung.

Thông báo nhu cầu tuyển lao động cho người lao động về vị trí cần tuyển dụng; phỏng vấn và ký hợp đồng lao động; cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước;

Tổ chức đăng ký tuyển sinh, đào tạo và học nghề; tư vấn về các ngành nghề đào tạo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề;

Tư vấn cho người lao động về chính sách pháp luật lao động, việc làm, dạy nghề, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự Phiên giao dịch việc làm đăng ký bằng văn bản về nhu cầu tuyển lao động, vị trí việc làm, tuyển sinh học nghề của đơn vị trước ngày 28/06/2024.

Công văn tham dự Phiên Giao dịch việc làm gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ (Số 3271 đường Hùng Vương, Khu 4A phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

          Thông tin về hoạt động của Sàn GDVL, quý Cơ quan, doanh nghiệp, người lao động liên hệ ban tổ chức:

* Phòng Thông tin - Tư vấn - Giới thiệu việc làm

Điện thoại:  (0210) 3 843 475/ 3 814 528/0852.108.598            

Website: vieclamphutho.gov.vn

Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com