1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

+ Sàn giao dịch thứ nhất: Khai mạc 08h00' ngày 15/09/2023 tại Trường Cao đẳng cơ điện Phú Thọ

+ Sàn giao dịch thứ hai: Khai mạc 08h00' ngày 21/09/2023 tại UBND xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba

2. Nội dung Sàn Giao dịch:

- Thông báo nhu cầu tuyển lao động cho người lao động về vị trí cần tuyển dụng; phỏng vấn và ký hợp đồng lao động; cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước;

- Tổ chức đăng ký tuyển sinh, đào tạo và học nghề; tư vấn về các ngành nghề đào tạo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề;

- Tư vấn cho người lao động về chính sách pháp luật lao động, việc làm, dạy nghề, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng.