Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 ngày 25 tháng 5 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng; Khu 9, xã Sóc Đăng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sàn Giao dịch việc làm là địa chỉ kết nối, cung cấp thông tin về thị trường lao động và quảng bá cho các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức nghề nghiệp, các trường đào tạo và người lao động có nhu cầu: Nhu cầu làm việc trong và ngoài nước, nhu cầu đào tạo nghề, du học nước ngoài, chế độ tiền công, tiền lương và chính sách pháp luật lao động - việc làm, chính sách về Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Người lao động đăng ký tìm kiếm việc làm trong nước, đi xuất khẩu lao động, du học và học nghề được các doanh nghiệp, các trường phỏng vấn, tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động tại sàn giao dịch việc làm.

 Đến với Sàn giao dịch việc làm Phú Thọ, là cơ hội lựa chọn việc làm, học nghề cho bạn!

Thông tin về hoạt động của Sàn Giao dịch việc làm, Quý Cơ quan, doanh nghiệp, người lao động liên hệ ban tổ chức:

* Phòng Thông tin - Tư vấn - Giới thiệu việc làm   (0210) 3 843 475/ 3 814 528

Website: vieclamphutho.gov.vn

Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com