1. Nội dung.

- Cung cấp thông tin về về thị trường lao động trong và ngoài nước; nhu cầu tuyển lao động, vị trí việc làm, học nghề; chế độ chính sách pháp luật lao động; bảo hiểm thất nghiệp;

- Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, phỏng vấn và tuyển dụng lao động, tuyển sinh đào tạo; Người lao động được tư vấn về việc làm, học nghề, được phỏng vấn và ký kết hợp đồng lao động trực tuyến với 06 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố bao gồm: Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng..

2. Thời gian: - Phiên Giao dịch việc làm thứ nhất: 7h30 phút ngày 15/07/2024

                       - Phiên Giao dịch việc làm thứ hai: 7h30 phút ngày 22/07/2024

3. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ (Số 3271 đường Hùng Vương, khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ trân trọng kính mời quý đơn vị tham dự Phiên giao dịch việc làm đăng ký tham dự bằng văn bản về nhu cầu tuyển lao động, vị trí việc làm, tuyển sinh học nghề của đơn vị trước ngày 12/07/2024. Công văn tham dự gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ (Số 3271 đường Hùng Vương, khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Điện thoại:  02103.814528/3843475/0852.108.598

Email: gioithieuvieclamphutho@gmail.com

Rất mong được sự phối hợp của quý đơn vị, doanh nghiệp./.